Velkommen til min hjemmeside

Mindfulness - Mere nærvær - Mayianne Dinesen

Velkommen til min hjemmeside, som er lavet i samarbejde med nogle af de dygtigste folk jeg kender 🙂

Her kan du finde inspiration til at få mere ro, lykke og fokus ind i dit liv. Jeg sætter løbende kurser, workshops og meditationsdatoer op herinde og med tiden kan du også tilmelde dig mit nyhedsbrev.

Siden starten af 2013 har jeg brugt mit arbejdsliv på at hjælpe travle folk med at balancere deres hverdag og genfinde meningen med arbejdet og livet. Jeg skiftede spor efter et langt journalistliv med deadlines og stressede arbejdsgange i den danske radio- og tv branche, for at uddanne mig til meditations- og mindfulnessinstruktør. Det gjorde jeg for at gå i dybden med min passion for at finde ind til den ægte kerne i mig selv og andre og samtidig for at dele ud af de positive redskaber, jeg selv har brugt, for at finde overskud, overblik og fokus i min radio- tvkarriere.Det giver mig dyb glæde og tilfredshed selv at bruge meditation og mindfulness, som en bevidst måde at leve i verden på, men hvis det hjælper andre er det næsten endnu bedre!

Jeg håber du også vil få glæde af værktøjerne fra min meditations- og mindfulnesskasse.

I håbet om at dit liv må være åbent, lykkeligt og fuld af mening og tilfredshed.

Namasté fra Mayianne

 

Tak til følgende dygtige og entusiastiske mennesker for hjælp til at sætte siden her i værk:

Lone Schønnemann fra Kbh04 http://kbh04.dk, som har udarbejdet designet af siden og logoet.

Krestine Havemann http://havemannphoto.com/s1.html, som har fotograferet mig i studie og ved vandet

Susanne Søbye https://www.facebook.com/susanne.sobye, som har lagt makeup og sat hår på studiebillederne.

Siden er sat op i WordPress ved Peter Biz Doctor http://www.bizdoktor.dk/

Lær den bedste meditationsteknik til holde dig ung.

Findes der én enkeltstående meditationsteknik, der står over alle de andre når det handler om at holde sig ung, vital, sund og rask længe?

Meditationgyldnehændermblomstjpg

I de sidste tyve år har man forsket mere og mere i hvorfor vi bliver ældre, hvordan alder udvikler sig i kroppen og om der findes måder at bremse aldringsprocessen på.

Noget, der interesserer forskerne intenst er, at man har fundet mange beviser for at meditation kan bruges til at forebygge Alzheimers symptom og mange af de følgesygdomme, som Alzheimers fører med sig.

Det er blandt andet interessant fordi man mener at om år vil næsten dobbelt så mange mennesker, som nu, være ramt af en eller anden form for demens verden over.

medihjerne på himmel

Dr Robert Keith Wallace var en af de første moderne videnskabsfolk, der studerede meditationens effekt på aldring. I 1982 publicerede han sine resultater i The International Journal of Neuroscience og de viste at folk, der havde mediteret i mere end fem år havde en biologisk alder, der var 12 år yngre end deres kronologiske alder. Så hvis de var 55 år gammel på fødselsattesten, så var deres faktiske alder 43. Flere af de folk han undersøgte var endda 27 år yngre end de fleste andre mennesker på deres alder. Dette studie var baseret på TM meditation.

I 1980’erne opdagede en videnskabskvinde ved navn Elizabeth Blackburn en nøglefunktion til vores aldringsproces. Hun fandt ud af, hvad vores aldersmarkører i kroppen var lavet af. Man har i mange år vidst, at man kunne måle på vores kromosomer, hvor gamle vi er biologisk set og også, hvor stor risiko vi har for at udvikle kroniske, aldersbetingede sygdomme indenfor en overskuelig årrække.

blackburn_lab_photo

Blackburn opdagede, at enderne af vores kromosomer er lavet af et enzym, man har valgt at kalde for telomeraser, som er nøglen til vores aldersproces.

I 2009 fik Elizabeth Blackburn Nobelprisen for sit arbejde med- og opdagelsen af dette enzym, som man nu kalder for vores anti-aging enzym, fordi det sørger for at holde vores kroppe unge, vitale, sunde og raske.

Blackburns banebrydende studier og resultater viste bla, at jo mere stresset vi føler os i en lang periode, jo mindre aktivitet er der i vores anti-aging enzym. Groft forenklet kan man sige, at cellerne i vores krop får sværere ved at dele sig på en perfekt måde, fordi anti-aging enzymets aktivitet bliver nedsat.

Langtidsstress accelererer vores aldringsprocess, bla fordi stresshormonet kortisol nedsætter anti-aging enzymets aktivitet i vores celler. Med andre ord: Når vi er langtidsstressede ældes vi simpelthen hurtigere! Den gode nyhed er, at man kan gøre noget ved det!

sten i balance

I et studie fra 2007 fandt forskerne, at Zen-meditation virkede mod alderseduktion af grå-masse i hjernen på en gruppe, der mediterede regelmæssigt. De havde målbart tykkere grå hjernemasse i områder, der har med opmærksomhed at gøre.

I 2009 fandt man på at sammenligne en gruppe ældre mennesker, der havde mediteret med mindfulnessteknikker regelmæssigt i længere tid, med to andre grupper, der aldrig havde mediteret før. Man studerede deres evne til opmærksomhed. Det viste sig at de var signifikant bedre til opfatte hurtigt end den kontrolgruppe, der var på samme alder, som dem. Men det mest overraskende var, at de også havde en bedre opmærksomhedreaktion end den yngre kontrolgruppe og det selv om man ved, at evnen til opmærksomhed svækkes med alderen.

silhoui

I et studie i 2010 sendte flere forskere, bla Elizabeth Blackburn,  30 mennesker på et 3 mdrs retræte med 6 timers daglig mindfulnessmeditation og 30 andre mennesker, der matchede de første på alder, livsstil, meditationsbaggrund, BMI og mange andre målbare punkter, stod på venteliste, som kontrolgruppe. Efter 3 måneders meditation viste studierne, at de 30 der havde været på retreat, drastisk havde forbedret aktiviteten i deres anti-aging enzym, som var 33% mere aktivt/genopbyggende end kontrolgruppens. Og ikke nok med det, de følte alle sammen at de havde bedre greb om hverdagssituationer, følte større mening med livet, samt havde lavere niveau af neuroser; anspændthed, moodyness og angstfyldthed.

I 2012 studerede man en gruppe voksne mennesker, der tog sig af deres demente familiemedlemmer i mindst tre dage om ugen. Hele gruppen på 49 mennesker, som man forskede i, havde milde depressionssymptomer. De blev delt i to grupper. Den ene gruppe praktiserede Kirtan Kriya meditation I 12 minutter om dagen i otte uger. De andre slappede af med at lytte til afslappende musik i samme 12 minutter om dagen i de otte uger. Meditationsgruppen viste en forbedring på 43% i deres telomerase/anti-aging enzyms aktivititet, sammenlignet med 3.7% i gruppen, der havde lyttet til afslappende musik.

Man har altså fundet bevis for, at meditation reducerer stress, men også angst og depression, det forbedrer folks kognitive mekanismer, samt nedsætter risikoen for de store livstilsdræbere, som diabetes, hjerte-karsygdomme, cancer, forhøjet blodtryk mm.

Studierne er mange og meditationsteknikkerne er også mange. Findes der èn særlig meditationsform, der er bedre end andre?

Dan Buettner er en forsker, der har skrevet bogen “Blue Zones”. Han rejser ud til de hotspots i verden, hvor folk lever i længere tid end de fleste andre steder i verden. Ifølge Buettner er alder 10% genetisk bestemt og 90% livstilsbestemt. Han oplever, at der skal meget små livstilsændringer til for, at folk lever et længere liv. I alle samfund, hvor folk lever længere end andre, har de én ting til fælles; de har mekanismer indbygget i hverdagen, der beskytter dem mod stress. Dét er den vigtigste forskel på om folk lever et sundere og længere liv.

Samlet set er forskerne er nået frem til, at det er mindre vigtigt hvilken meditationsteknik man bruger, hvis målet er at leve sundt og længe. Det vigtigste er at beskytte sig mod stress i hverdagen, fordi stress er hovedskurken når man taler aldringsprocesser. Så når man ved at meditation er den hurtigste og mest effektive metode til at slippe stress og leve et sundt liv i længere tid, så er konklusionen nærmere, at det er vigtigere at man får mediteret regelmæssigt i sin hverdag. Hvilke af de mange meditationsformer, man benytter sig af, er knap så vigtigt.

 

Bliv 12 år yngre på fem år. Lær hvordan

Moderne forskning viser, at ved at meditere få minutter om dagen, så kan du ligefrem nedsætte din biologiske alder. Studier har vist, at folk med en kronologisk alder på over 50, som har praktiseret meditation I mere end 5 år, havde en biologisk alder, der var 12 år yngre. Så hvis personen var 55 år gammel ifølge fødselsattesten, så var deres krop på alder med en 43-årigs. Nu har man fundet ud af hvordan meditation påvirker kroppen på celleniveau.

Sådan bliver kroppen slidt på celleniveau:

Vores krops celler deler sig hele tiden. Hver gang en celle deler sig slider det på kromosomernes ender. Når kromosomernes ender er blevet for korte holder cellen enten op med at dele sig eller dør. I begge tilfælde ældes kroppen og ind I mellem bliver den døde eller hvilende celle kimen til sygdom. En slags råddent æble inden I kroppen, der kan udvikle sig til sygdom.

cells-aging

Sådan virker meditation mod aldring og sygdom:

Videnskaben ved, at stress er en af hovedskurkene I aldringsprocessen. Den forkorter kromosomenderne (telomerer) på rekordtid. Studier af stressede folk har vist, at når man føler sig meget stresset kan kroppen vise sig 10 år ældre end folk, der kun føler sig lidt stresset.

Meditationsprocessen aktiverer et enzym (telomerase), der genopbygger kromosomernes ender meget hurtigt og effektivt, så kroppen holder sig ung, frisk og rask I længere tid.

meditationtelomerase3

Nyeste forskning peger endda på, at meditation kan medvirke til at forlænge kromosomenderne igen. Så hvis du for eksempel starter en ny vane med at meditere lidt hver dag de næste fem år, så vi du potentielt se 12 år yngre ud i 2021 end hvis du lader være med at meditere. Meditation kan altså bruges, som en kilde til ungdom helt nede på celleniveau.

Figure-2-Change-in-telomerase-levels-in-meditation-and-relaxation-groups

Måske tænker du om man ikke bare kan slappe lidt af en gang imellem, nappe en ekstra lur, lytte til musik eller gå en tur, for eksempel, og så få den samme virkning, som dem, der mediterer. Det har forskerne også spurgt sig selv om mange gange og deres målinger viser, at det virker godt på vores velbefindende at gøre alt det ovenstående, men det har ikke den samme effekt på en lang række fysiske målbare områder, som meditation har.

KOM TIL GRATIS FOREDRAGhttp://god-dag.dk/event/no-age-foredrag-om-meditation-alder/: Vil du vide mere om hvordan du kan blive 12 år yngre på fem år? Så har jeg lavet et samarbejde med N’Age i Kbh og Århus om et 5- ugers kursus i indre og ydre anti-aging. Projektet hedder No Age     No age logo 4

Her vil du få boostet din indre og ydre skønhed, skiftet stress og bekymring ud med ro og overskud, få hjælp til at genopdage din gnist og udforske det du brænder for.

16 februar kan du få en gratis forsmag på kurset og bla lære mere om hvad, der får din krop til at ældes og hvordan du kan beskytte den mod hurtig aldring og de livsstilssygdomme, der ofte følger med.

Hvor: Ascot Hotel, Studiestræde 61, 1554 Kbh K

Tid: 16 februar kl 17-19, 2016

Forberedelse: ingen – kom som du er

Pris: gratis

OBS: Tilmelding nødvendig og bindende

Om 5-ugerskurset: Meditation er et powertool og indgår, som en fast del af kurset, men på dette kursus tager man også fat i den gnist, du kommer i kontakt med under din meditation og bruger den til noget. Får dig selv med ud over rampen, så når du bruger energi I hverdagen, både under kurset og efter, så bruger du den på at opnå dine egne mål. Og du bliver ved med at have det godt når du tager beslutninger, lægger planer og udfører dine strategier, – på arbejdet såvel, som med din familie og venner. I løbet af de 5 uger kurset varer vil du tracker din gnist, der indeholder hvad der tænder lige netop dig. Du finder dine toptalenter, der gælder for dig nu og resten af livet. Du vil komme til erkendelsen af din individuelle livsmission og lære, hvordan du kan holde fast I den og bruge denne unikke vision, som pejlemærke når du skal tage konkrete beslutninger i livet fremover. Har du IPhone, får du en App, der gør det hele legende let og sjovt at udføre.

mindfulness-md-meditation39

Vil du allerede nu melde dig på kursus?:

De 5 kursus datoer i København er; 23. Februar, 8. Marts, 17. Marts, 29. Marts og 5. April 

Det foregår hos N’age, Kongens Nytorv 24 I København I tidsrummet kl. 17.00-20.30

Sidste deadline for tilmelding i København d. 18 Februar 2016

JA TAK, jeg vil gerne tilmelde mig kurset i København

De 5 kursus datoer i Aarhus er; 9. marts, 15. marts, 30. marts, 6. april & 12. april 

Det foregår hos N’age, Store Torv 6 i Aarhus i tidsrummet kl. 17.00-20.30

Sidste deadline for tilmelding I Aarhus er d. 4. marts 2016.

JA TAK, jeg vil gerne tilmelde mig kurset i Aarhus

I løbet af kurset får du:

  • Oplæring i 4 guidede meditationer

  • Videoundervisning til hjemmeøvelser og træning

  • Lydmeditationer til hjemmeøvelser og træning

  • Specifikke øvelsesplaner

  • Dagbogsguide

  • E-bogen 12 minutter til succes

  • Finder dine toptalenter

Deltagelse I kursusforløbet koster kr. 5500,-

Læs mere om kurset på www.mayiannedinesen.dk/blog

Meditation og mindfulness kursus på Mayianne Dinesen

Meditation bremser farten på aldring

Vil du opdage og bruge hemmeligheden bag den foryngrende effekt af meditation? Så kan du lære hvordan på 5-ugers kursus.

Du bliver yngre af at meditere. – Det lyder for godt til at være sandt, men moderne forskning har vist, at ved at meditere kan du nedsætte din biologiske alder. I samarbejde med N’Age i Kbh og Århus har jeg udviklet et 5- ugers kursus i indre og ydre anti-aging, som booster din indre og ydre skønhed, skifter stress og bekymring ud med ro og overskud og hjælper dig til at genopdage din gnist og udforske det du brænder for.

Det er videnskabeligt bevist, at stress er en hovedskurk, når det gælder kroppens ældning – udenpå og indeni. De værktøjer, du får på kurset, vil derfor belønne dig med både mentalt overskud og et smukkere og yngre udseende.

Fra mine år i mediebranchen kender jeg til stress og manglen på lykkefølelse i hverdagen, og jeg deler ud af mine erfaringer med et glimt i øjet og konstruktive, virkningsfulde værktøjer i baglommen.

Et af mine powertools er meditation, og på kurset lærer du hele fire forskellige meditationsformer, som du kan ty til i din hverdag.

Vidste du, at bare 12 minutters meditation hver dag kan hæve dit trivsels- og lykkebarometer med 10 % på få uger?

De 5 kursus datoer i København er; 23. Februar, 8. Marts, 17. Marts, 29. Marts og 5. April Det foregår hos N’age, Kongens Nytorv 24 I København I tidsrummet kl. 17.00-20.30

De 5 kursus datoer i Aarhus er; 9. marts, 15. marts, 30. marts, 6. april & 12. april Det foregår hos N’age, Store Torv 6 i Aarhus i tidsrummet kl. 17.00-20.30

I løbet af kurset får du:

Oplæring i 4 guidede meditationer
Videoundervisning til hjemmeøvelser og træning
Lydmeditationer til hjemmeøvelser og træning
Specifikke øvelsesplaner
Dagbogsguide
E-bogen 12 minutter til succes
Før- og eftermålinger på gnist og stress
Finder dine toptalenter og Vision af din livsmission

Deltagelse I forløbet koster kr. 5500,-

Sidste deadline for bestilling i Aarhus er d. 4. marts 2016 og i København d. 18 Februar 2016.

JA TAK, jeg vil gerne tilmelde mig i København

JA TAK, jeg vil gerne tilmelde mig i Aarhus

– See more at: http://nage.dk/tilmelding-no-age-mindfulness-kursus-med-mayianne-dinesen/#sthash.vr6ipse1.dpuf

Der er kun 2 dage tilbage…

Nej, det er ikke en fejl, der er kun to dage tilbage, hvor du kan tilmelde dig nytårskuren d. 29 december 🙂

meditation-indre-ro

Vil du sige ordentligt farvel til det gamle år og få overblik og klarhed over, hvordan dit nye år skal se ud – så har du muligheden lige midt imellem jul og nytår; 5 hyggelige, glædesfyldte timer på Ascot Hotel midt i København, hvor du får:

Meditation
Åndedrætsøvelser
Forankring af 2015 med et kærligt farvel
Visualisering af 2016 med et lykkeligt velkommen
Handlingsplan
Kaffe, the, frugt og kage

Sted: Ascot Hotel, Studiestræde 61, 1554 København K

Tid: 29 december kl 10-15

Pris: 499,-

Tilmeld dig senest d. 25 december kl 18 på mail@mayiannedinesen.dk

Frist for betaling på konto 2261 6889150236 d. 25 december kl 18

Rigtig glædelig jul indtil da 🙂