Meditation og mindfulness

Mindfulness og meditation - Mayianne Dinesen

Meditation, hvad er det?

Meditation er et powerfuldt redskab, der på ultrakort tid kan få dig ned i gear og kontakte dit nærvær, altså din evne til at være tilstede i nuet. “Sideeffekterne” er en direkte oplevelse af reduceret stress, mere indre ro, øget mental kapacitet, større lykkefølelse og mere glæde.

Meditation er altså en tilstand, hvor tanker og følelser falder til ro og man kommer bevidst i kontakt med nærvær og nuet. I denne tilstand smelter “jeg” og “det” sammen og du hviler i dit naturlige selv.

Fordelene er mange og veldokumenterede, både af naturvidenskaben og af tusinder af års erfaring fra Østens tidsløse visdom. Man har forsket i, at så lidt som 12 minutters meditation om dagen i to måneder giver signifikante positive resultater hos forsøgspersonerne.

Mindfulness, hvad er det?

Mindfulness er et relativt nyt begreb, der har rødder i buddhismen og hinduismen. I Vesten i dag bruger vi mindfulness uden nogen religiøse tilknytninger. Det betyder at huske kontakten til dit nærvær. At tillade sig selv at være med det, der er uden at forsøge at opnå noget eller undgå noget. Når du stiller dig selv et åbent og ikke-dømmende sted i forhold til situationer.  Det er en måde at orientere din opmærksomhed mod din oplevelse i nuet på en åben, neutral og accepterende måde. Når du er mindful integreres dit indre nærvær med dit ydre liv.

Meditation og mindfulness, er det noget for dig?

I dag har mange “almindelige” mennesker, såvel som verdensledere, taget meditation til sig, som et redskab, der hjælper med til at holde hjernen klar og fokuseret, samtidig med at man tager gode, sunde beslutninger, som kommer fra hvad kroppen mærker er rigtigst.

Meditation har en virkning på hjernen, som gør, at man bliver mere rolig, mere fokuseret, kommer i kontakt med sit eget nærvær og sender lykke- og glædeshormoner rundt i kroppen. Bekymringer om fortid og fremtid mindskes og stress reduceres. Det giver hjernen en veltrængt pause fra tankemylderet og minder een om, at man er mere end hvad hjernen lige kan regne ud. Vi kan ikke tænke os til alt med hovedet, vi har en iboende intelligens i kroppen, som trænger til at blive lyttet til.

Det sted, hvor du får lov til at mærke efter i længere tid ad gangen kan være i en meditation. Her giver du plads til, at din opmærksomhed er på kroppen, på din vejrtrækning og på hvad der rører sig, når du lytter efter herinde, i kontakt med dit autentiske selv. Hvor kroppen kan få lov til bare at være tilstede og du giver den opmærksomhed med din bevidsthed. Ikke for at finde svar lige umiddelbart. Bare for at være her, sammen med dig, lige nu. Bagefter en meditation vil du automatisk være mere åben og rolig og bedre i stand til at tage en god beslutning. Eller måske bare give dig selv lov til at være. Og alene det, at være, giver plads til at slippe noget glæde ind.

I Østen har man brugt meditationen i flere tusinde år. Både i forbindelse med religøs praksis og som et hverdagsredskab til at at holde en pause for lige komme tilbage til sig selv og lave et indre “touch base” midt i alle forpligtigelserne. Der gør man meget ud af at være tilstede i nuet og ikke nødvendigvis rette sig efter hvad hjernen lige synes er logisk og nødvendigt hele tiden .

Man behøver bare at meditere få minutter hver dag i to måneder for at få øget sin lykke- og glædesfølelse med 10%. Er det ikke noget for dig? 🙂